Steinar Eielsen
Steinar Eielsen

Steinar Eielsen (født 26.09.1948 i Mandal) har sin komposisjonsproduksjon hovedsaklig knyttet til kor. Fra midten på 70-tallet frem til 1988 var han dirigent for både mannskor, kvinnekor og blandet kor i Sandnes, hvor han er bosatt.

Kulturstipend fra Sandnes kommune og Rogaland fylke muliggjorde privatstudier i komposisjon hos Knut Nystedt, noe som har hatt mye å si for hans komposisjons-virksomhet. Gjennom disse studiene og ved sin store produksjon av korarrangementer for alle typer kor, har han fått et inngående kjennskap til koret som musikalsk medium. Han har også gjort en rekke orkester- og instrumentalarrangementer. De fleste av Eielsens komposisjoner er bestillingsverk til ulike ensembler rundt i Norge. Han produksjon brukes i stor grad både nasjonalt og internasjonalt.

Av hans korproduksjon er mye utgitt på ulike norske musikkforlag og han har nyttet sin erfaringsbakgrunn også som bidragsyter til pedagogiske lærebøker for barn og ungdom.

Steinar Eielsen er lektor i musikk og har siden 1971 hatt ulike ansettelsesforhold. Han har jobbet i Sandnes kommune, i grunnskole og ved kulturskolen, i Rikskonsertenes skolekonsertgruppe Collegium Musicum Sandnes, som produsent i Rikskonsertene og hatt stilling ved daværende Rogaland musikk-konservatorium. Fra 1991 arbeidet Eielsen som frilans musikkarbeider, hovedsaklig med komposisjons- og arrangementsbestillinger og som korinstruktør for alle typer kor, i kortere og lengre perioder vært dirigent for over 10 kor samt hatt deltidsstilling ved Lundehaugen vgs/Vågen vgs i Sandnes, MDD-linjen. Han er fra 2015 pensjonist, men fremdeles en svært aktiv musikkarbeider.

Eielsen har mottatt en rekke priser bl.a. i korkomposisjonskonkurranser, og hedersbevisninger; bl.a. Sandnes kommunes Kulturpris og Rogaland Fylkes Kulturpris. Høsten 2015 ble han tildelt Kongens fortjenstmedalje.